Monthly Archives: Tháng Một 2015

RÉT HỌC TRÒ

Nguyễn Trọng Luân – K5 Suốt 5 năm làm học trò trên xứ Thái được trưởng thành trong đói và rét. Đói thì rõ rồi, còn đâu đói bằng sinh viên. Còn rét, tôi không gọi là rét Thái Nguyên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại K5, Luân K5 | Thẻ | 1 phản hồi