Monthly Archives: Tháng Chín 2018

THUYẾT MINH ĐẦY ĐỦ …

  THUYẾT MINH BIA KỶ NIỆM   “ THÀY TRÒ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN NHẬP NGŨ “     I LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước cũng như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHUYỆN LỚP TÔI K5ME ĐH CƠ ĐIỆN

Nguyễn Trọng is with Tran Chung and 18 others. Lá thư cuối cùng của Nguyễn văn Luyện lớp k5me Tôi và Luyện Thao Tuyên quang, Nghiêm Tuấn Nghệ an, Hà Thanh Liêm Nam Định, Đồng Quang Đăng Quảng Ninh và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THUYẾT MINH

THUYẾT MINH BIA KỶ NIỆM   “ THÀY TRÒ ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN NHẬP NGŨ “ I LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước cũng như chiến đấu bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?