Category Archives: L.M.Sâm

Viết cho ngày kỷ niệm 30 năm nhập ngũ

Mùa Hoa Sưa ( Viết cho các bạn tôi, những sinh viên – bộ đội K14 nhập ngũ 1983) Tháng Giêng, hoa Sưa nở trắng trời Hà Nôi, mùa hoa Sưa như lại gọi nhau về . Họ đã về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại K14, L.M.Sâm | 2 phản hồi