Category Archives: T.Cường K7

Nghiêm! Cởi chuồng, cởi!

Nhân kỉ niệm 42 năm (17/8 ) trên đường hành quân đi B .Đây là câu chuỵện thật 100 %        Không phải là tôi đặt tiêu đề trên, mà là tôi lấy khẩu lệnh của tiểu đoàn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T.Cường K7 | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?