Category Archives: Thọ K8

TẾT ĐẦU ĐỜI SINH VIÊN

Thọ – K8MA   Sắp đến Tết rồi, sắp được về nhà gặp bố mẹ và bạn bè thân quen. Mỗi sáng đến lớp là các bạn lại đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa là Tết. Rồi ngày nghỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thọ K8 | 5 phản hồi