Category Archives: Vankhimic

CHUYỆN ĐỜI TÔI

Chuyện đời tôi khá truân chuyên, trước sau gì cũng sẽ được viết lại hồi ký thật trung thực cho con cháu và bạn bè thân bằng quyến cuộc tỏ tường. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm vào trường và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại K9, Vankhimic | Thẻ | 5 phản hồi