Danh bạ Hội Cơ Điện Lạng Sơn

Danh ba Lang Son 1 Danh ba Lang Son 2 Danh ba Lang Son 3 Danh ba Lang Son 4 Danh ba Lang Son 5

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CƠ QUAN Chức vụ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Vi Lê Thành K14I Cty ĐLLS  Giám đốc 0962012838
0913277634
Trưởng BLL
2 Trần Tiến Minh K11I Ban kinh tế cửa khẩu  Giám đốc 0913393039 Phó BLL
3 Trần Việt Di K21I Cty CPDLXNK  Giám đốc 0913277666 Phó BLL
4 Vũ Tường Bình K14M CB Hưu trí Thành Phố  Hưu trí 0912085652 Phó BLL
5  Lã Phính San K6M CB Hưu trí Thành Phố  Hưu trí 0912087634 Uỷ viên BLL
6 Nguyễn Đắc Thuỷ K10I Sở Công Thương  Phó Giám đốc 0913590363 Uỷ viên BLL
7 Trần Chính Hùng K12M XLĐ  Giám đốc 0912192145 Uỷ viên BLL
8 Nguyễn Tá Dân Cty ĐLLS  Trưởng phòng Tổ chức 0962011469 Uỷ viên BLL
9 Đinh Ngọc Điển TC97I Cty ĐLLS  Trưởng phòng KTGSMBĐ 0913199862 Thủ quĩ
10 Vũ Khánh Toàn Cty ĐLLS- PGĐ  Phó giám đốc 0962012789
11 Nguyễn Tuấn Anh NH89 Cty ĐLLS- PGĐ  Phó giám đốc 0963116116
12 Lô Văn Hơn K15I Cty ĐLLS-PKT  Trưởng phòng Kỹ thuật 0963246676
13 Triệu Văn Nằng K17I Cty ĐLLS – PKT  Phó phòng kỹ thuật 0963203499
14 Mã Minh Tú K37I Cty ĐLLS – PKT  Chuyên viên 0963050280
15 Vy Tấn Mỹ K41TĐH Cty ĐLLS – PKT  Chuyên viên 0963240586
16 Lê Văn Thanh K14I Cty ĐLLS – PKT  Chuyên viên 0912044098
17 Lê Minh Ngọc TC95 EVNNPC-B11  Chuyên viên B11 0963244688
18 Trần Tuấn Khanh K25I Cty ĐLLS- VP  Chủ tịch công đoàn- CVP 0962012818
19 Mai Văn Toàn CT85I Cty ĐLLS- VP  Đội trưởng 0963119686
20 Nguyễn Thanh Hải K24I Cty ĐLLS- ĐĐ  Trưởng phòng điều độ 0962012829
21 Phùng Văn Tới LS03I Cty ĐLLS-P.Đ Độ  Phó Trưởng phòng điều độ 0963568919
22 Nguyễn Thái Sơn K32I Cty ĐLLS- P.ĐĐ  Chuyên viên 0962012769
23 Nguyễn Văn Chương TC95 Cty ĐLLS-PKD  Trưởng phòng Kinh doanh 0963668558
24 Trần Xuân Quảng TC95 Cty ĐLLS-PAT  Trưởng phòng An toàn 0963696968
25 Hoàng Văn Công LS03I Cty ĐLLS- PAT  Phó Trưởng phòng An toàn 0963333818
26 Phạm Đức Bền HC09I Cty Điện lực-KTĐ  Chuyên viên 0968399668
27 Nguyễn Vân Anh LS03I Cty Điện lực-KTĐ  Chuyên viên 0963996881
28 Trần Kiến Thiết Cty ĐLLS- VT  Trưởng phòng Vật tư 0963990909
29 Vũ Hải Phong K32I Cty ĐLLS – PQLXD  Trưởng phòng QLXD 0963962888
30 Phạm Đức Cường TC2000 Cty ĐLLS- QLXD  Chuyên viên 0989450203
31 Lê Văn Sản LS03I Cty ĐLLS- QLXD  Chuyên viên 0963288919
32 Lý Thanh Tú K33ID Cty ĐLLS- QLXD  Chuyên viên 0963668866
33  Lăng Văn Trung K22I Cty ĐLLS- PXĐT  Phó Quản đốc 0963711655
34 Phạm Hữu Nguyên K17I Cty ĐLLS- PXĐT  Công nhân 0963098668
35 Hoàng Văn Cường TC97 Cty ĐLLS- PXĐT  Cán bộ KT 0962012776
36 Phạn Văn Hoà K32I Cty ĐLLS-ĐLTP  Giám đốc ĐL Thành phố 0963879357
37 Trần Văn Đảng LS03I Cty ĐLLS-ĐLTP  Trưởng Phòng 0963865568
38 Mai Văn Nguyên TC96 Cty ĐLLS-ĐLTP  Kỹ thuật viên AT 0915035799
39 Lê Trần Tuấn Cty ĐLLS-ĐLTP  Phó giám đốc ĐL Thành phố 09636816618
40 Ngô Đức Tuấn LS03I Cty ĐLLS-ĐLTP  Phó giám đốc ĐL Thành phố 0963703686
41 Trần Văn Nghĩa LS03I Cty ĐLLS-ĐLTP  Đội trưởng 0913143488
42 Hoàng Minh Hùng K26 Cty ĐLLS-ĐLCL  Phó giám đốc ĐL Cao Lộc 0962012803
43 Đỗ Mạnh Long NH89 Cty ĐLLS-ĐLCLộc  Tr.phòng kế hoạch kỹ thuật 0963212818
44 Đào Xuân Thanh K34I Cty ĐLLS-ĐLTĐ  Tr.phòng Kinh doanh ĐL 0963080480
45 Lương Văn Cường K14 Cty ĐLLS-ĐLTĐ  Gi.đốc Điện lực Tràng Định 0963352388
46 La Quốc Vinh K14M Phòng Nội vụ – TrĐịnh  Trưởng phòng 0984324259
47 Hoàng Văn Thìn K29I Cty ĐLLS-ĐLBG  Giám đốc ĐL Bình Gia 0912813813
48 Dương Hữu Tuân K39I Cty ĐLLS-ĐLBG  Tr.phòng kế hoạch kỹ thuật 0949301569
49 Dương Doãn Chầu K16I Cty ĐLLS-ĐLBG  Tr.phòng kế hoạch kỹ thuật 0943249816
51 Dương Văn Tuấn K15I Cty ĐLLS-ĐLHL  Phó Giám đốc ĐL Hữu Lũng 0963929586
52 Trần Văn Ninh TC96 Cty ĐLLS-ĐLHL  Phó Giám đốc ĐL Hữu Lũng 0963117141
53 Vũ Quang Vinh LS03I Cty ĐLLS-ĐLHL  Phó Giám đốc ĐL Hữu Lũng 0963333286
54 Nông Thế Chung K43 Cty ĐLLS-ĐLHL  Cán bộ KT 0972628088
55 Trần Quang Thìn K13I Cty Hóa chất Vĩnh Thịnh  Giám đốc 0913285658
56 Nguyễn Đăng Dũng K14 Cty ĐLLS-ĐLCLăng  Giám đốc ĐL Chi Lăng 0962012800
57 Ngô Quang Đức LS03I Cty ĐLLS-ĐLCLăng  Phó Giám đốc ĐL Chi Lăng 0963175666
58 Bế Xuân Trường K17 Chi Lăng 01684973224
59 Hoàng Ngọc Hải K12 Chi Lăng 0983257068
60 Hoàng Văn Hồng K12M Cty ĐLLS-ĐLVQ   Giám đốc ĐL Văn Quan 0963063568
61 Hoàng Văn Xuân K17I Cty ĐLLS-ĐLVQ  Cán bộ kỹ thuật 0963201569
62 Đặng Tiến Hiệp LS03I Cty ĐLLS-ĐLVQ   Phó G.đốc ĐL Văn Quan 0963038151
63 Vũ Đình Toản TC2008 Cty ĐLLS-ĐLVL   Phó Gi.đốc ĐL Văn Lãng 0963636685
50 Nguyễn Hồng Minh TC2002 Cty ĐLLS-ĐLVL  Giám đốc ĐL Văn Lãng 0968592888
64 Bế Văn Toàn K29 Cty ĐLLS-ĐLVL  Cán bộ kỹ thuật 0963220636
65 Nguyễn Văn Viễn LS03I Cty ĐLLS-ĐLVL   Phó Giám đốc ĐL Văn Lãng 0962613888
66 Mông Quyền K11M Phòng KTHT Văn Lãng 0912012475
67 Bế Văn Bảo K12M Sở Công Thương  Phó chánh thanh tra 0915824687
68 Lương Đình Niệm K10I Sở Công Thương  Trưởng phòng QLĐN 0942575699
69 Nguyễn Văn Ngọc Sở Công Thương  Hưu trí 0912157124
70 Trần Hùng Cường LS03I Sở Công Thương  Phó Trưởng phòng QLĐN 0913302262
71 Khúc Văn Đức TC2001 Sở KHCNghệ  Phó Giám đốc TTKĐ 0913295895
72 Nguyễn Minh Huấn K39IA Sở KHCNghệ 0915311828
73 Lê Song Giang LS03I Sở KHCNghệ  Cán bộ TTKĐ 0912247145
74 Nguyễn Văn Quyết LS03I Nhà máy nước  Phó Giám đốc Cty 0982025688
75 Nguyễn Văn Giang LS03I Tđoàn VThông (VMS) 0906164838
76 Lương Văn Long K14I Ban kiểm tra tỉnh 0915274252
77 Trần Văn Vinh K13M Cty cơ khí cơ điện 0915274236
78 Dương Công Toại K21I Cty CPDLXNK 01675867572
79 Lăng Việt Hùng TC2001 Cty CPDLXNK 0913299313
80 Lâm Phi Khanh K12M Cty CPTMLS 0913277686
81 Trần Anh Thuần NH91C TTKCông 0948673100
82 Hoàng Văn Giáo K36M TTKCông 0946099389
83 Lê Quốc Hùng K14I TTKCông 0982871674
84 Hoàng Ngọc Biên K23 TTKCông 0988504045
85 Mai Hiền Đệ K31I TVXDLS 0912334437
86 Phạm Ngọc Thạch CĐ96I TVXDLS 0915621431
87 Nông Thế Học TC2000I XLĐ 01228312585
88 Phạm Công Hùng LS03I XLĐ 0936189808
89 Nguyễn Văn Ngọc LS03I Xây Lắp điện 0984335008
90 Nguyễn Thị Hải LS03I Xây Lắp điện 0936189858
91 Lương Minh Đức TC97 Trung cấp Việt Đức Giáo viên 0912373646 Vào Hội 2013
92 Lê Lệnh Thuận K34 Ban QL ĐTXD hạ tầng 0989132666 Vào Hội 2013
95 Nguyễn Văn  Hữu LS03I Cty XMLS 0912100215
96 Nguyễn Văn Toản K40IE Cty XMLS 0988774155
97 Vũ Đăng Ân K40M Cty XMLS 0985440004
98 Nguyễn Văn Thu K14M Thành Phố 0912192736
93 Đoàn Văn Chè K30 Cty CP Song Quang 0916633898 Vào Hội 2013
94 Trương Xuân Dũng TC2000 75 Lê Đại Hành 0936669538
99 Đàm Thuyết K6M Thành Phố 0914777386
100 Hoàng Văn Sóng K11M Thành Phố 01689203512
101 Lành Tiến Cường K14I Thành Phố 0912192768
102 Lương Minh Cường K16M Thành Phố 0913295938
103 Nguyễn Thanh Bình K15M Thành Phố 0903909200
104 Hoàng Văn Ái K13 Thành phố LS 0976513241
105 Nguyễn Văn Tuấn KVO Thành phố LS 0913277669
106 Phạm Văn Kim K14I Thành Phố 0913299926
107 Chu Đức Minh K21M Cty CP Minh Đăng  Giám đốc 0988733159
108 Mông Thu Hường K22M Thành Phố 0982813652
109 Ngọc Anh Tú K22M Thành Phố 0912714666
110 Nguyễn Quyết Thắng K22M Thành Phố 0982231966
111 Nguyễn Tuấn Anh K22M Thành Phố 0983012668
112 Hoàng Nam Tiến CS2 Thành Phố 0936188928
113 Nguyễn Đức Đoàn K22M Thành Phố 0916671388
114 Huỳnh Đức Dũng K16 Thành Phố 0974444313
115 Triệu Mạnh Hà K21M Doanh nghiệp tư nhân 0976868666
116 Vi Công Hữu K22M Đồng Đăng 01686167676
117 Hoàng Văn Sĩ K22M UBND H.Cao Lộc 0984822097
118 Nguyễn Văn An K15M UBND P.Vtrại 0903235388
119 Hoàng Công Bằng K20 01234778889
120 Lục Văn Bằng LS03I Cty CP Định Sơn  Giám đốc 0914969559
121 Lê Văn Dũng K33ID Cty Phương Linh  Giám đốc 0912289356
122 Lê Mạnh Quân K21 Cty Nhiệt Điện ND 0912462586
123 Đỗ Ngọc Hiếu K33 Cty Than ND 0985833529
124 Triệu Chiến Thắng K33 Cty Than ND 0989857878
125 Lý Văn Họp K17 TP An toàn Cty Than ND 0915537617
126 Hoàng Văn Mạnh K35M Cty Than ND 0986938215
127 Nguyễn Trường Sơn PKT hạ tầng UBND H.Đình Lập 0988687610
128 Bế Xuân Hồng K17 Nông trường Chè Thái Bình Đình Lập Phó Giám đốc 0982226126

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s